Onko sinulla kysyttävää?

Soita numeroon
09-32961227 (maksuton).

Tietosuojakäytännöt

EXOGEN® TERVEYDENHOITOLAITTEEN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN TIEDOTE

Voimassa alkaen: 20. syyskuuta 2013

TÄMÄ TIEDOTE KUVAA, MITEN LÄÄKETIETEELLISIÄ TIETOJASI VOIDAAN KÄYTTÄÄ JA JULKISTAA
JA MITEN VOIT KÄYTTÄÄ TÄTÄ TIETOA. LUE HUOLELLISESTI.


Tämä tiedote on voimassa seuraavasti
Tämä tiedote kokoaa yhteen Bioventus LLC ("Bioventus") -yhtiön luun parantamisessa käytettävän EXOGEN-ultraäänijärjestelmän osaston tietosuojakäytännön ja niiden Bioventuksen työntekijöiden tietosuojakäytännön, jotka tuottavat EXOGEN-hoidon palveluita potilaille lääkemääräysten tai EXOGEN-korvausmenettelyn mukaan ja niiden jaostojen, osastojen tai yritysten tietosuojakäytännön, jotka tuottavat tukipalveluja näille hoidoille tai korvausmenettelyille ("EXOGEN terveydenhoito-osasto").

Meidän velvoitteemme
Laki velvoittaa meidät:

 • pitämään suojatut lääketieteelliset tiedot luottamuksellisina;
 • antamaan sinulle tämän tiedotteen laillisista velvollisuuksistamme ja tietosuojakäytännöistämme koskien lääketieteellisiä tietojasi
 • noudattamaan tällä hetkellä voimassa olevan tiedotteemme ehtoja.


Miten voimme käyttää ja luovuttaa lääketieteellisiä tietoja
Seuraavat toimintaluokat kuvaavat tapoja, joilla voimme käyttää ja luovuttaa lääketieteellisiä tietoja, joista sinut voi tunnistaa ("lääketieteelliset tiedot"). Jotkut luokista sisältävät esimerkkejä, mutta jokaista käyttö- tai luovutustapaa ei ole mainittu luetelluissa luokissa. Alla kuvattuja toimintaluokkia lukuun ottamatta käytämme tai luovutamme lääketieteellisiä tietojasi vain sinun kirjallisella luvallasi/valtuutuksellasi. Jos annat meille luvan käyttää tai luovuttaa lääketieteellisiä tietojasi tarkoitukseen, jota ei ole mainittu tässä tiedotteessa, voit perua antamasi luvan milloin vain lähettämällä kirjallisen pyynnön tietosuojavastaavallemme, jonka osoite on ilmoitettu tämän tiedotteen lopussa. Voimme kuitenkin julkistaa tai käyttää lääketieteellisiä tietojasi valtuutuksellasi milloin vain ennen kuin vastaanotamme luvan peruutuksen.

a) Hoidosta. Voimme käyttää lääketieteellisiä tietoja terveydenhuoltopalveluiden tarjoamisen apuna. Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja lääkäreille, terveydenhoitajille, teknikoille ja muulle henkilökunnalle, myös EXOGEN-terveydenhuolto-osaston ulkopuolisille henkilöille, jotka osallistuvat terveydenhoitoosi. Voimme esimerkiksi antaa lääketieteellisiä tietoja lääkärillesi auttaaksemme sinua käyttämään EXOGEN-ultraäänijärjestelmää luun parantamiseen hoitosi mukaisesti..

b) Maksusta. Bioventus ja sen työntekijät voivat luovuttaa lääketieteellisiä tietojasi niin, että me tai muut voivat laskuttaa tai saada maksun sinulta, valtiolliselta ohjelmalta, vakuutusyhtiöltä tai muulta hoidosta vastuussa olevalta osapuolelta hoidosta ja palveluista, joita vastaanotat luun EXOGEN-ultraääniparannusjärjestelmän käytön yhteydessä. Esimerkiksi voimme antaa vakuutusyhtiöllesi tietoja hoidostasi luun parantamisessa käytettävällä EXOGEN-ultraäänijärjestelmällä, jotta kyseiset tahot voivat maksaa tästä hoidosta. Voimme myös kertoa vakuutusyhtiöllesi hoidosta, jota saat tulevaisuudessa, jotta saat siihen luvan etukäteen tai jotta voidaan määrittää, kattaako vakuutuksesi kyseisen hoidon. Jos päätät osallistua EXOGEN CONNECTS -ohjelmaan, yhteen koottuja tietoja voidaan antaa vakuutusyhtiöllesi ja sen lääketieteellisille johtajille kanssa korvauksen saamista varten.

c) c) Terveydenhuoltotoimista. Voimme käyttää tai luovuttaa lääketieteellisiä tietoja tukeaksemme liiketoimintaa, joka on välttämätöntä korkeatasoisen hoidon ylläpidossa tuotettaessa EXOGEN-terveydenhoitopalveluita potilaille, sekä liiketoiminta- tai hallintotarkoituksissa. Tällaista toimintaa ovat seuraavat:

 • Potilaiden saaman hoidon laadun ja riittävyyden arviointi ja toimiemme tehokkuuden arviointi;
 • Kliinisten ohjeiden kehittäminen palveluillemme ja luun parantamisessa käytettävän EXOGEN-ultraäänijärjestelmän käytölle;
 • Luun parantamisessa käytettävän EXOGEN-ultraäänijärjestelmän kliinisten hoitotulosten arviointi;
 • Luun parantamisessa käytettävän EXOGEN-ultraäänijärjestelmän toimintojen käyttäminen;
 • Koulutusohjelmien järjestäminen palveluistamme ja luun parantamisessa käytettävän EXOGEN-ultraäänijärjestelmän käytöstä; tai
 • Lääketieteellisten arviointien, lakipalvelujen ja auditointitoimien järjestäminen ja suorittaminen.


d) Hoitoosi ja tai sen maksamiseen osallistuvat henkilöt. Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja henkilölle, joka osallistuu hoitoosi tai auttaa sinua maksamaan hoidostasi, kuten perheenjäsenelle tai ystävälle.

e) Tutkimus. Tietyissä olosuhteissa voimme käyttää ja luovuttaa lääketieteellisiä tietoja tutkimustarkoituksessa. Esimerkiksi tutkimusprojekti voi sisältää tiettyä hoitoa saaneiden potilaiden terveyden ja toipumisen vertailua sellaisten potilaiden vastaaviin tietoihin, jotka saivat samaan vaivaan erilaista hoitoa. Ennen kuin käytämme tai luovutamme lääketieteellisiä tietoja tutkimustarkoituksiin, tutkimusprojekti käy läpi erityisen hyväksymisprosessin, jonka suorittaa yhdysvaltalainen Institutional Review Board (IRB, eettinen toimikunta) tai Privacy Board (tietosuojalautakunta). Tämän prosessin aikana arvioidaan ehdotettu tutkimusprojekti ja siinä käytettävät lääketieteelliset tiedot suhteessa tutkimuksen hyödyllisyyteen ja lääketieteellisten tietojen yksityisyyteen. Voimme myös antaa tutkijoille luvan tarkastella tietoja, jotta he voivat helpommin tunnistaa potilaat, joita voidaan käyttää tutkimukseen tai muihin samankaltaisiin tarkoituksiin. Tutkijoilla ei ole lupa poistaa tai kopioida lääketieteellisiä tietoja.

f) Liikekumppanit. Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja liikekumppaneille, joita tarvitsemme tuottaessamme EXOGENin terveydenhoito-osaston palveluja, jos tiedot ovat välttämättömiä palveluiden tuottamiselle. Esimerkiksi voimme palkata itsenäisen yrittäjän auttamaan sinua täyttämään lääkärisi EXOGEN-tilauksen tai voimme käyttää toista yritystä palvelujen laskuttamisessa puolestamme. Liikekumppanimme ovat sopimuksella velvoitettuja suojaamaan tietojesi yksityisyys, eikä heillä ole oikeutta käyttää tai luovuttaa tietoja muuten kuin sopimuksen tai lain sallimissa tai edellyttämissä määrin.

g) Terveysvalvonnan toimet. Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja terveysvalvontavirastolle lain sanelemien toimien suorittamiseen. Terveysvalvontatoimiin kuuluvat mm. arvioinnit, tutkinnat, tarkastukset ja terveydenhuoltotilojen ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien lisensointi. Nämä toimet ovat valtiolle välttämättömiä terveydenhoitojärjestelmän ja valtion järjestelmien ja ohjelmien valvonnassa ja kansalaisoikeuslakien noudattamisessa.

h) Lakiedellytykset. Luovutamme lääketieteellisiä tietoja, kun kansainväliset, liittovaltion, osavaltion tai paikalliset lait niin vaativat.

i) Saatamme ottaa sinuun yhteyttä postitse, sähköpostitse tai puhelimitse muistuttaaksemme sinua vastaanottoajoistasi tai kertoaksemme sinulle hoitovaihtoehdoistasi tai terveyteen liittyvistä eduista, sekä palveluista ja tuotteista, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Jos päätät osallistua EXOGEN CONNECTS -ohjelmaan, voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelimelle muistuttaaksemme hoidoista, kertoaksemme yleisiä luun paranemiseen liittyviä terveys- ja hyvinvointivihjeitä tai tehdäksemme juuri sinulle kohdistettuja ehdotuksia EXOGEN-laitteen käytöstä. Jos olet antanut muille pääsyn tekstiviesteihisi tai sähköposteihisi, nämä tiedot ovat myös heidän saatavillaan. Voimme palkata liikekumppanin tarjoamaan sinulle näitä EXOGEN CONNECTS -hoitomuistutuksia.

Erityisolosuhteet
Yllä mainittujen lisäksi voimme käyttää tai luovuttaa lääketieteellisiä tietoja seuraavissa harvinaisissa erikoistapauksissa, joista jotkin eivät koskaan tapahdu:

j) Vakavan terveys- tai turvallisuusuhan välttäminen. Voimme käyttää tai luovuttaa lääketieteellisiä tietoja tarpeen mukaan estääksemme tai lieventääksemme vakavaa uhkaa terveydellesi tai turvallisuudellesi tai jonkun toisen henkilön tai väestön terveydelle tai turvallisuudelle. Mahdolliset tiedot luovutetaan vain henkilölle, joka voi estää uhan.

k) Puolustusvoimat ja veteraanit. Jos olet puolustusvoimien jäsen, voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja puolustusvoimien komentajien pyynnöstä. Voimme myös luovuttaa lääketieteellisiä tietoja ulkomaalaisille puolustusvoimille, jos olet ulkomaalaisten puolustusvoimien jäsen.

l) Työntekijän vahingonkorvaus Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja työntekijän vahingonkorvausta koskevien lakien tai samankaltaisten järjestelmien valtuuttamina ja niiden määrittämissä puitteissa. Nämä järjestelmät tarjoavat tukea työhön liittyvien sairauksien tai vammojen uhreille.

m) Julkisen terveydenhuollon toimet Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja julkisen terveydenhuollon toimia varten. Nämä toimet sisältävät yleensä raportteja lääkereaktioista tai ongelmista tuotteissa, tiedotteita ihmisten mahdollisesti käyttämien tuotteiden takaisinkutsusta ja tiettyjen tuotteiden tarkkailua ja niiden käytön ja tehokkuuden arviointia.

n) Oikeusjutut ja kiistat Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja oikeuden tai viranomaisen päätöksellä. Voimme myös luovuttaa lääketieteellisiä tietoja haasteen, tutkintapyynnön tai muun oikeustoimen perusteella, mutta vain, jos sinulle on pyritty kertomaan tietopyynnöstä tai sinulta on yritetty saada päätös pyydettyjen tietojen salassapidosta.

o) Lainvalvonta. Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja (1) tiettyjen lakien mukaisesti, jotka edellyttävät haavoista tai vammoista ilmoittamista, tai tuomioistuinpäätöksen, haasteen, takuun tai samankaltaisen prosessin perusteella; (2) lainvalvojan pyynnöstä toimittaa rajatusti tietoja, jotta epäilty, vankikarkuri, todistaja tai kadonnut henkilö voidaan tunnistaa tai hänen olinpaikkansa selvittää; (3) lainvalvojan pyynnöstä toimittaa tietoja rikoksen uhrista, jos uhri hyväksyy tietojen luovutuksen tai jos, tietyissä rajatuissa tilanteissa, emme saa henkilön suostumusta; (4) kuolemasta, jonka uskomme olevan rikoksen aiheuttama; tai (5) rikollisesta toiminnasta toimitiloissamme.

p) Kuolemansyytutkijat tai lääketieteelliset tutkijat. Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja kuolinsyytutkijalle tai lääketieteelliselle tutkijalle. Joissain tapauksissa tämä voi olla tarpeellista esimerkiksi kuolinsyyn selvittämisessä.

q) Kansallinen turvallisuus ja tiedustelutoimet. Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja valtuutetuille liittovaltion viranomaisille tiedustelua, vastavakoilua tai muita lain valtuuttamia kansallisen turvallisuuden toimia varten.

r) Presidentin ja muiden henkilöiden suojelu. Voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja valtuutetuille liittovaltion viranomaisille, jotta he voivat suojella presidenttiä, muita valtuutettuja henkilöitä tai ulkomaalaisia valtionpäämiehiä tai suorittaa erikoistutkintaa.

s) Vangit tai pidätetyt henkilöt Vankien tai lakia valvovan viranomaisen pidättämien henkilöiden tapauksessa voimme luovuttaa lääketieteellisiä tietoja asiaankuuluvalle vankeinhoitolaitokselle tai lakia valvovalle viranomaiselle. Tietojen luovutus tehdään laitoksen tai lakia valvovan viranomaisen pyynnöstä, jotta (1) sinulle voidaan antaa hoitoa, (2) terveytesi ja turvallisuutesi ja toisten terveys ja turvallisuus voidaan taata, (3) laitoksen turvallisuus ja turvatoimet voidaan taata tai (4) laki voidaan panna täytäntöön rangaistuslaitoksessa.

Oikeutesi
Oikeutesi ylläpitämiimme lääketieteellisiin tietoihin liittyen ovat, tiettyjen rajoitusten puitteissa, seuraavat:

a) Oikeus tarkastaa ja kopiota. Sinulla on oikeus tarkastaa ja kopioida lääketieteellisiä tietoja, joita voidaan käyttää tehtäessä päätöksiä hoidostasi tai hoitosi maksusta. Jos käytämme tai ylläpidämme sähköistä rekisteriä sinusta, voit saada kopion tiedoistasi sähköisessä muodossa. Emme voi veloittaa sinulta sähköisessä muodossa toimitettavasta tietojen kopiosta tai yhteenvedosta enempää kuin meille koituvat työkustannukset kopiopyyntöösi vastaamisesta. Voit myös ohjata meidät toimittamaan sähköisen kopion suoraan valitsemallesi yksikölle tai henkilölle, kunhan valintasi on selkeä, tarkoin määritetty ja spesifinen.

b) Oikeus muutoksiin. Jos lääketieteelliset tiedot ovat mielestäsi virheelliset tai puutteelliset, voit pyytää meitä muuttamaan tietoja. Sinulla on oikeus pyytää muutosta, kunhan me ylläpidämme tietoja tai niitä ylläpidetään meidän puolestamme. Sinun on kerrottava meille pyyntösi syy.

c) Oikeus pitää kirjaa tietojen luovutuksista Sinulla on oikeus pyytää kirjatut tiedot luovuttamistamme lääketieteellisistä tiedoista.

d) Oikeus pyytää rajoituksia. Sinulla on oikeus pyytää rajoitusta tai rajoitetta niihin lääketieteellisiin tietoihin, joita me käytämme tai luovutamme hoitoa, maksuja tai terveydenhuollon toimia varten. Sinulla on oikeus pyytää rajoitusta lääketieteellisten tietojesi luovutukseen henkilölle, joka osallistuu hoitoosi tai hoitosi maksuun, kuten perheenjäsenellesi tai ystävällesi. Voit esimerkiksi pyytää, että emme luovuta tietoja hoidostasi puolisollesi. Meidän ei ole pakko suostua pyyntöön, paitsi jos pyydät, ettei lääketieteellisiä tietoja luovuteta vakuutusyhtiöllesi, jos tietojen luovuttaminen ei liity hoitoosi ja rajoitusta koskevat terveydenhuollon palvelujen tai nimikkeiden kulut on maksettu täysin. Jos suostumme pyyntöön, noudatamme pyyntöäsi, ellei meidän tarvitse käyttää tai luovuttaa tietoja tietyissä hätätilanteiden hoitamista varten. Voimme perua suostumuksemme pyyntöön koska tahansa ilmoittamalla tästä sinulle kirjallisesti. Peruutuksemme koskee vain tietoja, jotka keräsimme tai saimme sen jälkeen, kun olimme lähettäneet sinulle peruutuksen, ellet suostu laajentamaan peruutusta voimassaolevaksi ajassa taaksepäin.

e) Oikeus pyytää luottamuksellista viestintää. Sinulla on oikeus pyytää, että viestimme sinulle lääketieteellistä asioista tietyllä tavalla tai tietyssä paikassa. Voit esimerkiksi pyytää meitä ottamaan sinuun yhteyttä vain postitse tai työpaikalle. Sinun tulee eritellä pyynnössäsi miten ja missä sinuun saa ottaa yhteyttä. Hyväksymme toteutettavissa olevat pyynnöt.

f) Oikeus tämän tiedotteen paperiversioon. Sinulla on oikeus saada paperiversio tästä tiedotteesta. Voit pyytää meitä koska vain toimittamaan sinulle paperiversion tästä tiedotteesta. Vaikka olet suostunut vastaanottamaan tämän tiedotteen sähköisessä muodossa, sinulla on silti oikeus tämän tiedotteen paperiversioon. Voit hankkia kopion tämänhetkisestä tiedotteesta verkkosivultamme: www.exogen.com.

g) Oikeus saada tiedote rikkeistä. Sinulla on oikeus saada tieto, jos lääketieteellisiin tietoihisi tehdään tietomurto.

Oikeuksien käyttäminen
Vain EXOGENin terveydenhoito-osaston tietosuojavirkailija voi myöntää sinulle oikeuden tässä tiedotteessa kuvattujen oikeuksien käyttöön. Kun haluat käyttää oikeuksistasi, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö EXOGENin terveydenhoito-osaston tietosuojavirkailijalle:

Kimberly Miller
1900 Charles Bryan Road, Suite 275
Cordova, TN 38016
(901) 341-2952
(866) 486-2195 - fax

NoKukaan muu ei ole valtuutettu myöntymään pyyntöihin tässä tiedotteessa kuvattujen oikeuksien käytöstä.

Muutokset tähän tiedotteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tiedotetta. Pidätämme oikeuden soveltaa lääketieteellisten tietojen tietosuojakäytäntöä koskevan tiedotteen muokattua tai muutettua versiota niihin lääketieteellisiin tietoihin, jotka meillä on tai jotka saamme tulevaisuudessa. Tiedote sisältää voimassaolon alkamisen päivämäärän otsikon "Tiedote lääketieteellisten tietojen tietosuojakäytännöistä" alla. Muutetun tiedotteen kopio toimitetaan pyynnöstä ja uusin tiedote julkaistaan osoitteessa www.exogen.com.

Valitukset ja kysymykset
Jos uskot, että yksityisyydensuojaasi on rikottu, voit jättää valituksen meille tai Yhdysvaltain terveysministeriön pääsihteerille. Kun haluat jättää valituksen meille, ota yhteyttä EXOGENin terveydenhoito-osaston tietosuojavirkailijaan edellä mainittuun osoitteeseen. Kaikki valitukset tulee jättää kirjallisina. Sinua ei rangaista valituksen jättämisestä. Jos sinulle on kysymyksiä tästä tiedotteesta, ota yhteyttä EXOGENin terveydenhoito-osaston tietosuojavirkailijaan.

 • Korkea
  hoitomyöntyvyys21
 • +
 • Kliinisesti todistettu
  tehokkuus2-4
 • > >
 • Tuloksellista
  murtumanhoitoa