Onko sinulla kysyttävää?

Soita numeroon
09-32961227 (maksuton).

Käyttöehdot

LUE NÄMÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA.

Käyttöehtojen hyväksyminen on ennakkoehto verkkosivun käytölle. Tervetuloa Bioventus LLC:n (jäljempänä Bioventus) verkkosivustoon www.exogen.com (verkkosivusto). Avaamalla tämän verkkosivuston ja käyttämällä sitä hyväksyt seuraavat käyttöehdot, joihin sisältyy muun muassa nimenomaisten ja hiljaisten takuiden kieltolausekkeet, vastuunrajoituslausekkeet ja verkkosivuston tietosuojamenettelyt Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinulla ei ole lupaa käyttää verkkosivustoa.

Soveltamisala. Käyttöehtoja sovelletaan vain tämän verkkosivuston käyttämiseen. Bioventus ylläpitää muita verkkosivustoja, joita koskevat käyttöehdot on määritelty kyseisissä verkkosivustoissa.

Terveystiedot. Tässä verkkosivustossa olevat tiedot on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa. Tässä verkkosivustossa olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan auttamaan potilaita ja heidän omaisiaan ymmärtämään paremmin tiettyjä terveydentiloja ja hoitovaihtoehtoja. Verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu millään tavalla korvaamaan asiantuntijan lääketieteellistä neuvoa, eikä sitä voida pitää hoitosuosituksena. Hoitosuosituksia voi antaa vain lääkäri, joka on tavannut potilaan henkilökohtaisesti, saanut potilastiedot käyttöönsä ja jolla on mahdollisuus suorittaa tarvittava seuranta. Pyydä aina lääkärisi tai muun pätevän terveydenhuoltopalveluiden tarjoajan neuvoa, jos sinulla on terveydentilaan liittyviä kysymyksiä. Verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisen diagnoosin tai hoidon perusteena. Älä koskaan jätä lääketieteellistä neuvoa huomiotta tai viivyttele sen hankkimisessa minkään tässä verkkosivustossa lukemasi johdosta.

Oikeus muuttaa käyttöä koskevia määräyksiä ja ehtojaBioventus pidättää itsellään oikeuden muokata tätä verkkosivua koskevia määräyksiä ja ehtoja milloin oman harkintansa mukaan ilmoittamatta tai ilmoittaen muutoksista. Kaikki näitä ehtoja koskevat muutokset astuvat voimaan heti, kun ne julkaistaan verkkosivulla. Suostut tarkistamaan tämän sivun joka kerta vieraillessasi verkkosivulla, jotta saat tietoa mahdollisista muutoksista. Käyttämällä verkkosivua hyväksyt verkkosivun käyttöehtoihin tehdyt muutokset ja sitoudut noudattamaan niitä.

Sovellettavuus vain sähköisiin toimintoihin. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että jollei Bioventus nimenomaisesti toisin ilmoita, näitä ehtoja sovelletaan vain tähän verkkosivustoon ja vain tämän verkkosivuston kautta tapahtuviin Bioventus-yhtiön sähköisiin toimintoihin, ja ettei niitä sovelleta mihinkään Bioventus-yhtiön ei-sähköisiin toimintoihin.

Käyttöoikeus. Verkkosivusto ja sen sisältämät palvelut ovat vain sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen käytettävissä, jotka voivat sovellettavan lain nojalla tehdä laillisesti sitovia sopimuksia. Rajoittamatta sitä, mitä edellä on määrätty, verkkosivusto ja sen sisältämät palvelut eivät ole alle 13-vuotiaiden henkilöiden käytettävissä. Jos et täytä näitä vaatimuksia, sinulla ei ole lupaa käyttää verkkosivustoa.

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu yksinomaan Yhdysvaltojen asukkaiden käyttöön. Bioventus ei väitä, että verkkosivuston aineistot ovat asianmukaisia tai käytettävissä muissa valtioissa. Lisäksi tuotteen käyttöaiheet voivat vaihdella eri valtioissa.

Oikeus käyttöluvan lopettamiseenBioventus voi oman harkintansa mukaan ja syystä tai ilman syytä lopettaa lupasi päästä verkkosivustoon ja käyttää sitä. Bioventus voi käyttää oikeuksiaan tämän kohdan nojalla milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen ja ilman vastuuta sinua tai muuta osapuolta kohtaan.

Tekijänoikeusilmoitus. Kaikki verkkosivustossa oleva sisältö, johon sisältyvät muun muassa kaikki tekstit, grafiikka, logot, kuvat, videot, musiikki ja äänet, ovat Bioventus-yhtiön omaisuutta (© 2012 Bioventus LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.) tai niitä käytetään luvallisesti ja ne on suojattu Yhdysvaltojen ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien sallimassa laajuudessa. Verkkosivustoa ja sen sisältöä saadaan käyttää vain sen mukaisesti, mitä Bioventus on verkkosivustossa ilmoittanut sallivansa. Saat ladata sisältöä vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Kaikki muu sisällön kopiointi ja käyttö, mukaan luettuna kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin tai muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön, muuttaminen, jakaminen, lähettäminen, uudelleenjulkaiseminen, näyttäminen tai esittäminen, on ankarasti kielletty ilman Bioventus-yhtiön etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa. Et saa kehystää tai linkittää verkkosivustoa ilman Bioventus-yhtiön etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa. Bioventus-yhtiön tekijänoikeuksien loukkaamisella voi olla vakavia siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tavaramerkki-ilmoitus. Trademarks Verkkosivustossa esiintyvät tavaramerkit, joihin sisältyvät muun muassa BIOVENTUS ja EXOGEN, ovat niiden omistajien omaisuutta ja niiden kopiointi on kielletty ilman niiden omistajien nimenomaista kirjallista lupaa. Verkkosivuston designia ja asettelua suojaa ulkoinen ilmiasu ja niiden kopiointi tai jäljentäminen kokonaan tai osittain on kielletty. Bioventus-yhtiön tavaramerkkioikeuksien loukkaamisella voi olla vakavia siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tiedot, jotka annat Bioventus-yhtiölle. Jos lähetät Bioventus-yhtiölle ideoita, ehdotuksia, huomautuksia, piirustuksia, näkemyksiä tai muita tietoja (jäljempänä "ideat"), luovutat kyseiset ideat ja kaikki niihin liittyvät oikeutesi Bioventus-yhtiölle ilmaiseksi. Tällaiset ideat eivät ole luottamuksellisia eikä Bioventus-yhtiöllä ole mitään niihin liittyviä velvollisuuksia, vaan se saa vapaasti ilman rajoituksia kopioida, käyttää, julkaista ja jakaa ideat muille ilman sinun suostumustasi tai korvausta sinulle tai kenellekään muulle. Bioventus saa vapaasti käyttää ideoihin sisältyvää tietotaitoa tai menetelmiä mihin tahansa tarkoitukseen, kuten muun muassa sellaisten tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin, joissa sovelletaan tällaisia tietoja.

Takuiden kieltolauseke ja vastuunrajoitus. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että verkkosivuston käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Verkkosivustossa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Bioventus ei takaa verkkosivustossa olevien tietojen tai lausuntojen tarkkuutta.

BIOVENTUS TARJOAA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON "SELLAISENA KUIN SE ON" JA "SITEN KUIN SE ON KÄYTETTÄVISSÄ". BIOVENTUS EI ANNA MITÄÄN LUPAUKSIA TAI NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TOIMINNASTA, TIEDOISTA, SISÄLLÖSTÄ, MATERIAALEISTA TAI TUOTTEISTA. BIOVENTUS KIISTÄÄ SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA KAIKKI HILJAISET TAI NIMENOMAISET TAKUUT, MUKAAN LUETTUNA HILJAISET TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

BIOVENTUS EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ JA JOIHIN SISÄLTYVÄT MUUN MUASSA SUORAT, EPÄSUORAT, SATUNNAISET, RANGAISTUSLUONTEISET JA VÄLILLISET VAHINGOT. MITKÄÄN BIOVENTUS-YHTIÖN ANTAMAT SUULLISET NEUVOT TAI KIRJALLISET TIEDOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA EIKÄ SELLAISIIN TIETOIHIN TAI NEUVOIHIN PIDÄ LUOTTAA.

Linkitetyissä sivustoissa tarjottuja materiaaleja koskeva vastuuvapauslauseke. Verkkosivulla voi olla linkkejä, jotka antavat sinun poistua verkkosivulta ja vierailla toisilla verkkosivuilla. Bioventus-yhtiö ei vastaa eikä sitä voida velvoittaa vastaamaan linkitettyjen verkkosivustojen sisällöstä, palveluista, kuvista, grafiikoista, tuotteista tai lausunnoista. Bioventus ei anna takuuta tai vastaa tällaisiin linkitettyihin verkkosivustoihin sisältyvän sisällön tarkkuudesta, laillisuudesta tai loukkaamattomuudesta tai siitä, etteivät tällaiset verkkosivustot sisällä viruksia tai muuten vahingoita tietokonettasi. Nämä sivut eivät edusta Bioventus-yhtiötä. Bioventus-yhtiön tarjoamat linkit toisiin verkkosivustoihin on tarkoitettu vain sinun avuksesi. Se, että Bioventus tarjoaa linkin, ei merkitse sitä, että Bioventus ylläpitää, suosittelee tai hyväksyy linkitetyn verkkosivuston tai on yhteydessä linkitettyyn verkkosivustoon.

Korvausvelvollisuus. Tämän verkkosivuston käyttöehtona on, että lupaat ja vakuutat Bioventus-yhtiölle, ettet käytä verkkosivustoa laittomiin tarkoituksiin tai näissä käyttöä koskevissa ehdoissa kielletyllä tavalla tai tavalla, joka voisi vahingoittaa verkkosivustoa tai poistaa sen käytöstä tai aiheuttaa häiriötä muille verkkosivuston käyttäjille. Hyväksyt korvausvelvollisuutesi ja vapautat Bioventus-yhtiön, sen johtajat, edustajat ja työntekijät vastuusta sellaisista menetyksistä, velvoitteista, vahingoista, kuluista tai kustannuksista, kohtuulliset asianajopalkkiot mukaan lukien, jotka johtuvat muun osapuolen tekemistä toimenpiteistä, kanteista tai vaatimuksista verkkosivuston käyttösi perusteella.

Tietosuojamenettely. Bioventus kunnioittaa käyttäjien tietosuojaa verkkosivuston tietosuojamenettelyn määräysten mukaisesti. Tutustu verkkosivuston tietosuojamenettelyyn napsauttamalla tätä, napsauttamalla tätä.

Sovellettava laki. Bioventus-yhtiön konttorit sijaitsevat Pohjois-Carolinan Durhamissa. Näistä käyttöä koskevista ehdoista aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan Pohjois-Carolinan lain, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita, mukaisesti. Hyväksyt peruuttamattomasti ja varauksettomasti Durhamin maakunnassa Pohjois-Carolinassa sijaitsevien osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimien yksinomaisen lainkäyttövallan näistä käyttöehdoista aiheutuvissa tai niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

SOsitettavuus. Nämä käyttöehdot ovat ositettavissa eikä yhden sopimuskohdan pätemättömyydellä tai täytäntöönpanokelvottomuudella ole vaikutusta muiden sopimuskohtien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Koko sopimus. Nämä käyttöehdot, verkkosivuston tietosuojamenettely ja muut näissä ehdoissa mainitut käytännöt, jotka täten muodostavat osan tätä sopimusta, muodostavat sopijapuolten välisen koko sopimuksen tämän sopimuskohteesta, ja ne korvaavat kaikki sopijapuolten välillä tehdyt aiemmat suulliset tai kirjalliset lupaukset tai sopimukset.

Tarkistettu viimeksi: Nämä käyttöehdot tarkastettiin viimeksi 17.9.2012.

 • Korkea
  hoitomyöntyvyys21
 • +
 • Kliinisesti todistettu
  tehokkuus2-4
 • > >
 • Tuloksellista
  murtumanhoitoa