Lurer du på noe?

Ring oss på
800 12192 (grønt nummer).

For klinikere

EXOGEN® har en påvist klinisk effekt2-4 med 91 % behandlingsoverholdelse.21 Ved bruk av en pulsert ultralyd med lav styrke (LIPUS)-teknologi aktiverer EXOGEN en biologisk tilhelingsrespons på molekylnivå.11 Den innebygde behandlingskalenderen i EXOGEN gjør at kontroll av behandlingsoverholdelse er lettere for pasientene dine og kan kontrolleres av deg. EXOGEN er den eneste bentilhelingsenheten som har NICE-anbefaling innen medisinsk teknologi (MTG12), et uavhengig dokumentert bevis på at kun EXOGEN gir pengebesparelser sammenlignet med kirurgisk intervensjon.

Virkningsmekanisme for EXOGEN

 1. 1. Stimulering EXOGEN sender ultralydbølger gjennom huden og bløtvevet til frakturen.
 2. 2. Aktivering EXOGEN-ultralyd aktiverer celleoverflatens mekanoreseptorer kalt integriner, hvilket starter en intracellulær kaskade som fører til oppregulering.
 3. 3. Oppregulering EXOGEN-ultralyd øker oppregulering av gener og ekspresjonsproteiner og vekstfaktorer som er avgjørende for bentilheling.

action illustration

COX-211
Avgjørende for produksjonen av PGE2, avgjørende for benreparasjon

Celledifferensiering 28
Konverter stamceller til osteoblaster
VEGF28
Stimulerer veksten av nye blodårer
BMP2,11 BMP4,11 BMP6,11 BMP727
Avgjørende for danning av nytt ben
Mineralisering 21
Øker benmineraltetthet

Bentilheling i hvert stadium1

action illustration

Betennelse
EXOGENs ultralydsignal øker celledeling blant de periosteale cellene i kultur og oppregulerer vekstfaktorer som utløser danningen av nye blodårer.28

action illustration

Myk callus
Ultralydbehandlingen forbedrer den TGFB-utløste differensieringen av kondrocytter i kultur, og akselererer danningen av ekstracellulær matrise.29,30

action illustration

Hard callus
EXOGEN oppregulerer endokondrale ossifikasjoner8,9 og forbedrer osteoblastdifferensiering26 og mineralisering.28

action illustration

Benremodellering
EXOGEN-ultralydbehandling akselererer både danning og resorpsjon av ben, og gir raskere remodellering av mineralisert callus.31

 • Høy behandlings-
  overholdelse21
 • +
 • Dokumentert
  klinisk effekt2-4
 • > >
 • Vellykkede frakturtil-
  helingsresultater