Lurer du på noe?

Ring oss på
800 12192 (grønt nummer).

Frequently Asked Questions for Physicians

Hva er EXOGEN godkjent for i Norge?

EXOGEN er indisert for ikke-invasiv behandling av etablert manglende tilheling bortsett fra kraniet og ryggvirvlene. Det er påvist å akselerere tiden til frakturtilheling for nye, lukkede, distale radiusfrakturer som er forskjøvet bakover samt nye, lukkede eller grad I åpne tibia-diafysefrakturer hos personer med modent skjelett når disse frakturene administreres ortopedisk ved bruk av lukket reduksjon og immobilisering med gips.

Hvor effektivt trenger EXOGEN gjennom bløtvev?

EXOGEN-ultralydstrålen utvides slik at den blir nesten 2,5 ganger så bred som transduseren. På det bredeste punktet er ultralydstrålens effektive diameter over 5 cm, og det terapeutiske området er over 3,4 cm – selv etter å ha trengt gjennom 20 cm bløtvev12. EXOGEN-ultralydbølger kan trenge gjennom hud og bløtvev for å nå frem til ben i opptil 26,5 cm dybde32.

Er EXOGEN-behandling effektiv ved dype frakturer, for eksempel i femur?

I kliniske evalueringer hadde EXOGEN en 92 % suksessrate ved behandling av manglende tilheling i femurfrakturer15, hvilket tyder på at EXOGEN er et førsteklasses valg for pasienter med dype frakturer.

Kan EXOGEN behandle hele frakturen?

Opptil 6,35 cm lange tibiafrakturer ble tilhelt i kliniske studier ved bruk av EXOGEN-systemet2. Den biologiske effekten av ultralydstrålen spres rundt hele frakturen ved å stimulere celler vendt mot transduseren, ved å trenge gjennom benet for å stimulere celler på benets ytterste side og ved å sende langsgående bølger og skjærbølger (S-bølger) rundt benet18.

Hva inngår i EXOGEN-enheten?

EXOGEN-enheten består av hovedenheten og den tilkoblede kabelen med transduserhode. Pasienter får også en påføringsrem, kontaktgel og batterilader.

Hva må jeg gjøre for å klargjøre pasienten min for EXOGEN-behandlinger?

EXOGEN-transduseren må være i direkte kontakt med huden, så hvis pasienten trenger eller har gips, må du bygge inn en transduserport eller lage et vindu. Våre kvalifiserte EXOGEN-spesialister vil hjelpe deg med riktig plassering av transduserporten for gips og bruk med metaller for frakturer med manglende tilheling. For mer informasjon, last ned EXOGEN-veiledningen for teknikker for påføring av gips eller ring 0800 12192 (grønt nummer). Du kan også bruke delen Kontakt oss på dette nettstedet.

Kan EXOGEN brukes sikkert med metallfiksering av frakturer med manglende tilheling?

. EXOGEN er ikke-uthulende og ikke-termisk for frakturer med manglende tilheling19,20. Testing viser at det ikke skaper ugunstige effekter eller forflytting av fikseringen6.

Har EXOGEN kontraindikasjoner?

EXOGEN har ingen kjente kontraindikasjoner.

Kan pasienter med pacemakere eller andre aktive, implanterbare enheter bruke EXOGEN?

Aktive, implanterbare enheter, for eksempel pacemakere, kan påvirkes negativt av nær eksponering for EXOGEN-enheten. Pasienter eller andre personer i nærheten under behandling skal evalueres av en kardiolog eller lege før bruk av EXOGEN-enheten.

Vil forsikringsselskap dekke EXOGEN?

Mange forsikringsselskap dekker EXOGEN-enheten. For mer informasjon, kontakt din lokale EXOGEN-representant, be om å bli ringt tilbake eller kontakt Bioventus' kundeservice på 0800 12192 (grønt nummer). Du kan også bruke delen Kontakt oss på dette nettstedet.

Hva er ytelsesgarantien for EXOGEN?

Ytelsesgarantien for EXOGEN garanterer at radiografisk tilhelingsprogresjon vises i frakturer med manglende tilheling. Hvis kravene i programmet er oppfylt og ingen tilhelingsprogresjon vises, vil utbetalte kostnader tilbakebetales til pasienten.
 • Høy behandlings-
  overholdelse21
 • +
 • Dokumentert
  klinisk effekt2-4
 • > >
 • Vellykkede frakturtil-
  helingsresultater