Lurer du på noe?

Ring oss på
800 12192 (grønt nummer).

Betingelser for bruk

LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

Samtykke av betingelsene for bruk som en forutsetning for å bruke nettstedet. Velkommen til Bioventus LLC. (heretter “Bioventus”) nettsted www.exogen.com (“Nettstedet”). By Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet, går du med på å bindes av følgende vilkår og betingelser for bruk, inkludert uten begrensning fraskrivelsen av alle garantier, både uttrykte og indirekte, fraskrivelsen av alt ansvar og nettstedets personvernerklæring. Hvis du ikke samtykker i vilkårene og betingelsene for bruk, kan du ikke bruke nettstedet.

Innhold. Vilkårene og betingelsene i denne avtalen gjelder kun din bruk av dette nettstedet. Bioventus administrerer andre nettsteder som dekkes av egne vilkår og betingelser for bruk som angitt på disse nettstedene.

Helseopplysninger. Informasjonen på dette nettstedet er kun ment å være opplysende. Informasjonen på dette nettstedet er kun beregnet på å hjelpe pasienter og familiemedlemmer med å få en bedre forståelse av bestemte helsetilstander og behandlingsalternativer. Innholdet er ikke beregnet på å erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, og skal ikke tolkes som behandlingsanbefalinger. Kun en lege som har hatt anledning til å kommunisere med pasienten personlig, med tilgang til pasientens journaler og anledning til å utføre egnet oppfølging, kan gi anbefalinger for behandling. Rådfør deg alltid med lege eller annet kvalifisert medisinsk personell hvis du har spørsmål om en medisinsk tilstand. . Du må ikke bero på nettstedets innhold for medisinsk diagnostisering eller behandling. Du må ikke forkaste medisinsk rådgivning eller utsette å oppsøke det på grunn av noe du leser på dette nettstedet.

Rett til å endre vilkårene og betingelsene for bruk.Bioventus forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene for bruk når som helst, etter eget skjønn, med eller uten forvarsel. Alle endringer av disse vilkårene og betingelsene for bruk trer i effekt øyeblikkelig når endringene blir oppført på nettstedet. Du samtykker i å sjekke denne nettsiden hver gang du går inn på nettstedet for å få med deg eventuelle endringer. Ved å fortsette med å gå inn på nettstedet, går du med på å bindes av disse endringene av vilkårene og betingelsene for bruk.

Kun gjeldende for online aktiviteter. Du vedkjenner og samtykker i at, med mindre Bioventus spesifikt angir noe annet, gjelder disse vilkårene og betingelsene kun for dette nettstedet og Bioventus' online aktiviteter via nettstedet, og ikke noen av Bioventus' aktiviteter offline.

Brukerens kvalifikasjon. Nettstedet og dets tjenester er kun tilgjengelige til personer og enheter som kan inngå lovmessig bindende kontrakter i henhold til gjeldende lovgivning. Uten begrensning av det ovenstående er nettstedet og tjenestene på det ikke tilgjengelige for noen under tretten år (13). Hvis du ikke oppfyller kvalifikasjonene angitt i dette avsnittet, kan du ikke bruke nettstedet.

Nettstedet er utelukkende beregnet på å brukes av innbyggere i USA. Bioventus gir ingen representasjon om at materialene på nettstedet er egnet eller tilgjengelige for bruk i andre land. I tillegg kan produktets indikasjoner for bruk variere fra land til land.

Rett til å oppheve tilgang.Bioventus kan etter eget skjønn og med eller uten begrunnelse stanse din tilgang til og bruk av dette nettstedet. Bioventus kan håndheve sine rettigheter vedrørende dette avsnittet når som helst uten forvarsel og uten ansvar overfor deg eller en eventuell tredjepart.

Opphavsrettmelding. Alt innhold på nettstedet, inkludert uten begrensning all tekst, grafikk, logoer, bilder, fotografier, videoer, musikk og lyder, tilhører Bioventus (© 2012 Bioventus LLC. Med enerett.) eller brukes med deres tillatelse, og er beskyttet så langt det er mulig ifølge amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Nettstedet og innholdet på dette kan kun brukes som tillatt av Bioventus på nettstedet. Du kan kun laste ned innhold til din personlige bruk og til ikke-kommersielle formål. Alle andre reproduksjoner og anvendelser, inkludert reproduksjon for kommersielle formål eller ikke-personlig bruk, modifisering, distribusjon, overføring, republisering, visning eller ytelse av innholdet, er strengt forbudt uten uttrykkelig, foregående, skriftlig tillatelse fra Bioventus. Du kan ikke benytte skjermbilder eller koblinger til nettstedet med mindre Bioventus uttrykkelig har gitt skriftlig tillatelse til dette på forhånd.Overtredelser av Bioventus' opphavsrettigheter kan føre til alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.

Varemerkemelding. Varemerker som er angitt på nettstedet, inkludert uten begrensning BIOVENTUS og EXOGEN, tilhører sine respektive eiere, og kan ikke reproduseres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse av eierne. Nettstedets utforming og layout er opphavsbeskyttet, og kan ikke kopieres eller etterlignes fullstendig eller delvis. Overtredelser av Bioventus' varemerkerettigheter kan føre til alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.

Informasjon du gir til Bioventus. Hvis du sender ideer, forslag, merknader, tegninger, grafikk, konsepter eller annen informasjon (samlet kalt "Ideer") til Bioventus, gir du disse ideene og alle rettighetene til dem til Bioventus helt kostnadsfritt. Slike ideer skal anses som ikke-konfidensielle, og Bioventus er ikke forpliktet på noen måte med hensyn til slike ideer, og skal stå fri til å reprodusere, bruke, offentliggjøre og distribuere ideene til andre uten begrensning, uten ditt samtykke eller kompensasjon til deg eller noen andre. Bioventus skal ha frihet til å bruke alle kunnskaper eller teknikker i slike ideer til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, å utvikle, produsere og markedsføre produkter som inneholder slik informasjon.

Garantifraskrivelse; ansvarsbegrensning. Ved å gå inn på dette nettstedet samtykker du i at bruken av nettstedet foregår helt for egen risiko. Nettstedet kan inkludere tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Bioventus garanterer ikke nøyaktighet av informasjon eller representasjoner på nettstedet.

DETTE NETTSTEDET LEVERES AV BIOVENTUS PÅ GRUNNLAGET "SOM ER" OG "SOM TILGJENGELIG". BIOVENTUS GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKTE ELLER INDIREKTE, NÅR DET GJELDER BRUK AV NETTSTEDET, INFORMASJONEN, INNHOLDET, MATERIALER ELLER PRODUKTER PÅ DETTE NETTSTEDET. SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER BIOVENTUS SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING UNDERTRYKTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG RETTIGHETSOVERHOLDELSE.

BIOVENTUS ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOE SLAG SOM FØLGE AV BRUK AV NETTSTEDET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFEERSTATNING OG FØLGESKADER. INGEN MUNTLIG RÅDGIVNING ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON GITT AV BIOVENTUS SKAL UTGJØRE EN GARANTI, OG DU SKAL IKKE BERO PÅ SLIK INFORMASJON ELLER RÅDGIVNING.

Ansvarsfraskrivelse for materiale oppført på "koblede" nettsteder. Det kan finnes koblinger på nettstedet som gjør at du forlater nettstedet og går inn på andre nettsteder. Bioventus er derfor ikke og kan ikke holdes ansvarlige for innholdet, tjenestene, bildene, grafikken, produktene eller representasjonene til koblede nettsteder. Bioventus gir ingen garantier eller representasjoner om at innholdet på slike koblede nettsteder er nøyaktig, lovlig eller ikke støtende, eller at disse nettstedene ikke inneholder virus eller ikke vil ha andre negative effekter på datamaskinen din. Bioventus inkluderer kun koblinger til slike andre nettsteder for din beleilighet. Hvis Bioventus inkluderer andre koblinger, betyr det ikke at Bioventus sponser, støtter, er forbundet med eller godkjenner det koblede nettstedet.

Skadeløsholdelse. Som en betingelse av din bruk av nettstedet, representerer og garanterer du overfor Bioventus ikke å bruke nettstedet til ulovlige formål eller på måter som er forbudt ifølge disse vilkårene og betingelsene for bruk, eller som kan skade eller deaktivere nettstedet eller forstyrre andre parters bruk og glede av nettstedet. Du går med på å kompensere og holde Bioventus, deres ledere, agenter og ansatte skadeløse fra eventuelle tap, ansvar, skader, kostnader eller utgifter, deriblant rimelige advokatutgifter, som følge av handlinger, søksmål eller krav fremsatt av en tredjepart som følge av eller forbundet med din bruk av nettstedet.

Personvernerklæring. I samsvar med betingelsene i nettstedets personvernerklæring, respekterer Bioventus personvernet til brukerne deres. For å vise nettstedets personvernerklæring, klikk her.

Gjeldende lovgivning. Bioventus har kontorer i Durham, North Carolina. Alle tvister som oppstår fra eller forbundet med disse vilkårene og betingelsene for bruk skal forvaltes av lovgivningen i staten North Carolina, uten å gi rettsvirkning til deres prinsipper vedrørende lovmessige konflikter. Du samtykker herved ugjenkallelig og betingelsesløst i å sende inn til den eksklusive jurisdiksjonen til statlige og føderale domstoler i Durham County, North Carolina for alle rettstvister som følge av eller forbundet med disse vilkårene og betingelsene for bruk.

Separerbarhet. Bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene for bruk kan separeres, og ugyldighet eller manglende gjennomførbarhet av én bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten av de andre bestemmelsene.

Sammenslåing. Disse vilkårene og betingelsene for bruk, sammen med nettstedets personvernerklæring og andre henviste bestemmelser som herved innlemmes via referanse, representerer hele avtalen mellom partene vedrørende emnet i denne avtalen, og erstatter alle tidligere representasjoner eller avtaler, både skriftlige eller muntlige, mellom partene.

Oppdateringsdato. Disse vilkårene og betingelsene for bruk ble sist oppdatert 17. september 2012.

 • Høy behandlings-
  overholdelse21
 • +
 • Dokumentert
  klinisk effekt2-4
 • > >
 • Vellykkede frakturtil-
  helingsresultater