Pytania?

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub +48 22 116 8596.

Często zadawane pytania

Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego złamania, skonsultuj się z lekarzem.

Czym jest EXOGEN CONNECTS?

EXOGEN CONNECTS to darmowa aplikacja na smartfony, która wysyła zautomatyzowane przypomnienia o terapii i dostarcza pomocnych informacji o gojeniu. Dowiedz się więcej.

Co to jest gwarancja skutecznego działania urządzenia EXOGEN?

Jeżeli spełniono wszystkie wymagania programu, a niezrośnięte złamanie nie wykazuje postępów gojenia, wówczas firma BIOVENTUS dokona pełnego zwrotu poniesionych kosztów związanych z zakupem urzadzenie EXOGEN.

Z kim powinienem/powinnam się skontaktować, jeśli mam pytania dotyczące urządzenia EXOGEN?

Skontaktuj się z Obsługą klienta pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub skorzystaj z sekcji Kontakt w tej witrynie.

Co się stanie, jeśli pominę terapię?

Postaraj powrócić się do harmonogramu tak szybko, jak to możliwe. Aby zachować ciągłość terapii sprawdzaj kalendarz monitorowania terapii na urządzeniu i określ dogodny czas każdego dnia na skorzystanie z urządzenia EXOGEN.

Co się stanie, jeśli nie umieszczę przetwornika urządzenia EXOGEN w dokładnie właściwym miejscu?

Najlepsze rezultaty osiąga się umieszczając przetwornik urządzenia EXOGEN w miejscu wskazanym przez lekarza.

Czy urządzenie EXOGEN będzie działało przez ubranie?

Fale ultradźwiękowe nie mogą przenikać przez powietrze ani ubranie. Przetwornik urządzenia EXOGEN wymaga bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz zastosowania żelu przewodzącego (dołączonego do urządzenia).

Jak długo będę musiał(-a) stosować urządzenie EXOGEN?

Różne złamania goją się w różnym tempie. Lekarz określi długość leczenia podczas wizyt kontrolnych.

Co się stanie, jeśli skończy mi się żel przewodzący?

Zamiast żelu przewodzącego dołączonego do urządzenia EXOGEN można zastosować olej mineralny. Jako zamiennika nie można jednak stosować wazeliny. Żel przewodzący można również zamówić kontaktując się z Obsługą klienta pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub korzystając z sekcji Kontakt w tej witrynie.

Skąd będę wiedział(-a), że urządzenie EXOGEN działa?

Urządzenie działa poprawnie, jeśli na ekranie widoczne będzie odliczanie w dół 20 minut terapii. Lekarz przekaże aktualne informacje na temat stanu gojenia podczas wizyt kontrolnych.

Czy dwa lub więcej terapii w ciągu dnia da lepsze rezultaty lub szybsze gojenie?

W ramach badań klinicznych oceniono skuteczność stosowania urządzenia EXOGEN raz dziennie przez 20 minut, która wykazała przyspieszenie gojenia. W badaniu nie oceniono wielokrotnych lub dłuższych dziennych sesji.

Czy mogę stosować urządzenie EXOGEN, jeśli mam rozrusznik serca?

Bliska ekspozycja na urządzenie EXOGEN może mieć negatywny wpływ na działanie aktywnych, wszczepialnych urządzeń, takich jak kardiologiczne rozruszniki serca. Jeśli masz rozrusznik serca, porozmawiaj z lekarzem, który oceni, czy urządzenie EXOGEN jest dla Ciebie odpowiednie.

Czy urządzenie EXOGEN ma jakieś przeciwwskazania?

Brak jest znanych przeciwwskazań do stosowania urządzenia EXOGEN. Instrukcja użytkowania dołączona do opakowania urządzenia EXOGEN zawiera rozdział poświęcony środkom ostrożności i ostrzeżeniom, które podkreślają sytuacje, dla których nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności urządzenie EXOGEN, np. warunki dla danego pacjenta wiążące się z przyjmowaniem konkretnych rodzajów leków lub problemami medycznymi innymi niż złamania.

Czy urządzenie EXOGEN pomoże w gojeniu mojego złamania?

Badania kliniczne wykazały, że urządzenie EXOGEN goi niezrośnięte złamania (złamania niegojące się samodzielnie) uzyskując wysoki odsetek gojenia wynoszący 86%4. i przyspiesza gojenie się świeżych złamań określonych we wskazaniach* (nowo złamane kości) o 38%2,3.

Czy leczenie urządzeniem EXOGEN jest bolesne?

Większość pacjentów nic nie czuje w miejscu zabiegu, a niektórzy doświadczają mrowienia.

Czy urządzenie EXOGEN jest bezpieczne?

EXOGEN to jedyny system gojenia kości posiadający Wytyczne MTG12 Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE), które stanowią niezależnie sprawdzony dowód na fakt, że EXOGEN wykorzystujące skuteczne ultradźwięki do stymulacji naturalnych procesów zachodzących w organiźmie, oszczędza peiniądze w porównaniu z zabiegiem chirurgicznym.
 • Wysoki poziom przestrzegania
  zaleceń w zakresie terapii21
 • +
 • Udowodniona skuteczność
  kliniczna2-4
 • > >
 • Pomyślne wyniki
  gojenia złamań