Pytania?

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub +48 22 116 8596.

Jak uzyskać urządzenie EXOGEN

Ultradźwiękowy system gojenia kości EXOGEN® (ang. EXOGEN Ultrasound Bone Healing System) dostępny jest w Polsce. Twój lekarz określi, czy jest to urządzenie odpowiednie dla Ciebie.

Polegaj na urządzeniu EXOGEN
we wspomaganiu gojenia złamań.

Dowiedz się, czy urządzenie EXOGEN jest odpowiednie dla Ciebie.
 

Aby porozmawiać z przedstawicielem zadzwoń pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub korzystaj z sekcji kontakt Bioventus w tej witrynie .

 • Wysoki poziom przestrzegania
  zaleceń w zakresie terapii21
 • +
 • Udowodniona skuteczność
  kliniczna2-4
 • > >
 • Pomyślne wyniki
  gojenia złamań