Pytania?

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub +48 22 116 8596.

Historie pacjentów korzystających z urządzenia EXOGEN®

Dowiedź się, jak korzystanie z urządzenia EXOGEN pomogło tym osobom w powrocie do ulubionych czynności, w krótszym czasie i przy mniejszym zaangażowaniu.
 • Wysoki poziom przestrzegania
  zaleceń w zakresie terapii21
 • +
 • Udowodniona skuteczność
  kliniczna2-4
 • > >
 • Pomyślne wyniki
  gojenia złamań