Har du en fråga?

Ring oss på
020-79 77 55 (avgiftsfritt).

För Läkare

EXOGEN® har visat på klinisk effektivitet2-4 med 91 % behandlingsföljsamhet.21 Med hjälp av lågintensiv, pulserande ultraljudsteknik (LIPUS), aktiverar EXOGEN en biologisk läkningsprocess på molekylär nivå.11 EXOGEN har nu en inbyggd behandlingslogg som gör det enkelt för dina patienter att följa behandlingen och för dig att kontrollera den. EXOGEN är den enda benläkningsenheten med medicinteknisk NICE-vägledning (MTG12) vilket är oberoende bevis på att EXOGEN är den enda enhet som sparar pengar jämfört med kirurgiskt ingrepp.

EXOGEN-funktionsmekanism

 1. 1. Stimulering EXOGEN sänder ultraljudsvågor genom hud och mjukvävnad till frakturen.
 2. 2. Aktivering EXOGEN-ultraljud aktiverar mekanoreceptorer på cellytan kallade integriner, vilket initierar en intracellulär kaskad som leder till uppreglering.
 3. 3. Uppreglering EXOGEN-ultraljud ökar uppreglering av gener och proteiner inblandade i genuttryck och tillväxtfaktorer som är viktiga för benläkning.

action illustration

COX-211
Vital för produktionen av PEG2, viktig vid benläkning

Celldifferentiering 28
Konvertera stamceller till osteoblaster
VEGF28
Stimulerar tillväxt av nya blodkärl
BMP2,11 BMP4,11 BMP6,11 BMP727
Viktiga vid bildande av nytt ben
Mineralisering 21
Ökar benets mineraldensitet

Benläkning vid varje stadium 1

action illustration

Inflammation
Ultraljudssignal ökar celldelning bland periosteala celler i odling och uppreglerar tillväxtfaktorer som sätter igång bildandet av nya blodkärl.28

action illustration

Mjuk förhårdnad
Ultraljudsbehandlingen förbättrar TGFB-aktiverad differentiering av kondrocyter i odling och påskyndar bildning av extracellulär matrix .29,30

action illustration

Hård förhårdnad
Urządzenie EXOGEN uppreglerar endokondral förbening 8,9 och förbättrar differentiering av osteoblaster 26 mineralisering.28

action illustration

Återuppbyggnad av ben
EXOGEN-ultraljudsbehandling ger snabbare återuppbyggnad av den mineraliserade förhårdnaden genom att påskynda både bildning och resorption av ben.31

 • Hög
  behandlingsföljsamhet21
 • +
 • Bevisad klinisk
  effektivitet2-4
 • > >
 • Frakturer
  som läker